Entsendeplattform

Aenderung Historie

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko (kromě Korutan)


Začátek platnosti
1. 5. 2024


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 11,39 € do 14,99 €
  • Kvalifikované činnosti: od 12,06 € do 16,74 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 14,03 € do 17,62 €


Odměna učňů
Hrnčíři, dlaždiči a obkladači
1. rok učení: 5,10 €
2. rok učení: 6,60 €
3. rok učení: 8,10 €
4. rok učení: 9,80 €
Keramici
1. rok učení: 4,00 €
2. rok učení: 5,20 €
3. rok učení: 6,10 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: od 1 týdne do 4 týdnů
  • Zaměstnavatel: od 1 týdne do 4 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny
do šesti měsíců
, protože jinak
zanikají!
V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky
do osmi týdnů uplatněny soudní cestou
!
Po ukončení pracovního poměru musí být všechny nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli uplatněny (i soudní cestou) zásadně
do šesti měsíců
!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Platba cestovních náhrad pro služební cesty
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG) (kromě keramiků)