Entsendeplattform

Aenderung Historie

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2024


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 13,25 € do 13,30 €
  • Kvalificirana dela: od 14,24 € do 14,46 €
  • Visokokvalificirana dela: od 14,79 € do 16,48 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 5,30 €
v 2. letu vajeništva: 6,90 €
v 3. letu vajeništva: 10,40 €
v 4. letu vajeništva: 12,00 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci
    : od 1 tedna do 4 tednov
  • Delodajalci
    : od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi
v roku 3 mesecev
(opomba: izjeme!) v pisni obliki, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba
sodno uveljavljati v roku 3 mesecev
!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izredno plačilo: božičnica in regres