Entsendeplattform

Aenderung Historie

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2024


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 13,25 € do € 13,30 €
  • Kvalifikované činnosti: od 14,24 € do 14,46 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 14,79 € do 16,48 €


Odměna učňů
1. rok učení: 5,30 €
2. rok učení: 6,90 €
3. rok učení: 10,40 €
4. rok učení: 12,00 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec
    : od 1 týdne do 4 týdnů
  • Zaměstnavatel
    : od 1 týdne do 4 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny písemně
do tří měsíců
(pozor: výjimky!), protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky
do tří měsíců uplatněny soudní cestou
!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • zvláštní výplata: vánoční odměna a příspěvek na dovolenou