Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2024


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 13,25 € do 13,30 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 14,24 € do 14,46 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 14,79 € do 16,48 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 5,30 €
v 2. ročníku: 6,90 €
v 3. ročníku: 10,40 €
v 4. ročníku: 12,00 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec
    : od 1 týždňa až do 4 týždňov
  • Zamestnávateľ
    : od 1 týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 3 mesiacov
(pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky
uplatnené do 3 mesiacov
!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Špeciálny príplatok: Vianočný a dovolenkový bonus