Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2024


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 13,25 € do € 13,30 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 14,24 € do € 14,46 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 14,79 do € 16,48 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 5,30 €
w 2. roku nauki: 6,90 €
w 3. roku nauki: 10,40 €
w 4. roku nauki: 12,00 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika
    : od 1 tygodnia do 4 tygodni
  • przez pracodawcę
    : od 1 tygodnia do 4 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 3 miesięcy
(Uwaga: są wyjątki!), gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy
w przeciągu 3 miesięcy wnieść pozew do sądu
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłaty dodatkowe: dodatek bożonarodzeniowy i urlopowy