Entsendeplattform

Industrija proizvodnje postelj/gumbov / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau-Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 10. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 5,0 %


Minimalna plača
Industrija proizvodnje postelj:
  • Preprosta dela: od 10,27 € do 10,91 € (Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko) oziroma od 9,82 € do 10,47 € (Salzburg, Koroška, Tirolska, Gornja Avstrija, Štajerska) na uro
  • Kvalificirana dela: € 11,54 (Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko) oziroma 11,80 € (Salzburg, Koroška, Tirolska, Gornja Avstrija, Štajerska) na uro
  • Visokokvalificirana dela: 12,06 € (Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko) oziroma 11,98 € (Salzburg, Koroška, Tirolska, Gornja Avstrija, Štajerska) na uro
Podjetja za proizvodnjo prešitih odej:
  • Preprosta dela: od 9,74 € do 10,42 € na uro
Proizvodnja gumbov in zadrg za oblačila:
  • Preprosta dela: € 9,74 na uro
  • Kvalificirana dela: € 10,89 na uro
  • Visokokvalificirana dela: € 11,17 na uro


Nadomestila/dodatki


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša
38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
1. leto delovne dobe 2 tedna
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 3 tedni
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 4 tedne
po dopolnjenem 10. letu delovne dobe 5 tednov
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 6 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevke za pogodbeno plačo je treba po zaključku delovnega razmerja uveljavljati v 3 mesecih.
Vsi drugi zahtevki iz delovnega razmerja morajo biti predloženi v 4 mesecih od njihove zapadlosti.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • 24. in 31. december sta dela prosta dneva