Entsendeplattform

Výroba postelí / výroba knoflíků / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 10. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 5,0 %


Minimální mzda / minimální plat
Výroba postelí:
  • Jednoduché činnosti: od 10,27 € do 10,91 € (Vídeň, Dolní Rakousko, Burgenland), příp. od 9,82 € do 10,47 € (Salcbursko, Korutany, Tyrolsko, Horní Rakousko, Štýrsko) za hodinu
  • Kvalifikované činnosti: € 11,54 eur (Vídeň, Dolní Rakousko, Burgenland), příp. 11,80 € (Salcbursko, Korutany, Tyrolsko, Horní Rakousko, Štýrsko) za hodinu
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 12,06 eur (Vídeň, Dolní Rakousko, Burgenland), příp. 11,98 € (Salcbursko, Korutany, Tyrolsko, Horní Rakousko, Štýrsko) za hodinu
Podniky vyrábějící prošívané deky
  • Jednoduché činnosti: od 9,74 € do 10,42 € za hodinu
Výroba knoflíků a zipů:
  • Jednoduché činnosti: € 9,74 eur za hodinu
  • Kvalifikované činnosti: € 10,89 eur za hodinu
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 11,17 eur za hodinu


Příplatky/přirážky


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí
38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:
1. rok 2 týdnů
po dokončeném 1. roku 3 týdnů
po dokončeném 5. roku 4 týdny
po dokončeném 10. roku 5 týdnů
po dokončeném 15. roku 6 týdnů


Upozornění: zánik nároků
Nároky na smluvní mzdu musí být uplatněny po ukončení pracovního poměru do 3 měsíců.
Veškeré další nároky vyplývající z pracovního poměru musí být uplatněny do 4 měsíců po splatnosti.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • 24. a 31. prosinec jsou dny pracovního volna