Entsendeplattform

Przemysł produkcji łóżek / przemysł guzikarski / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.10.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 5,0%


Płaca minimalna/pensja minimalna
Przemysł produkcji łóżek:
  • Proste czynności: od 10,27 € do 10,91 € (Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland) lub od 9,82 € do 10,47 € (Salzburg, Karyntia, Tyrol, Górna Austria, Styria) za godzinę
  • Czynności wymagające kwalifikacji: € 11,54 (Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland) lub 11,80 € (Salzburg, Karyntia, Tyrol, Górna Austria, Styria) za godzinę
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 12,06 (Wiedeń, Dolna Austria, Burgenland) lub 11,98 € (Salzburg, Karyntia, Tyrol, Górna Austria, Styria) za godzinę
Zakłady produkujące kołdry:
  • Proste czynności: od 9,74 € do 10,42 € za godzinę
Przemysł guzikarski i zamków do odzieży:
  • Proste czynności: € 9,74 za godzinę
  • Czynności wymagające kwalifikacji: € 10,89 za godzinę
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 11,17 za godzinę


Dodatki/dopłaty


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi
38,5 godziny

Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
1. rok pracy 2 tygodnie
po upływie 1 roku pracy 3 tygodnie
po upływie 5 lat pracy 4 tygodnie
po upływie 10 lat pracy 5 tygodni
po upływie 15 lat pracy 6 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Po zakończeniu stosunku zatrudnienia roszczeń o wynagrodzenie umowne należy dochodzić w przeciągu 3 miesięcy.
Wszelkich innych roszczeń ze stosunku zatrudnienia należy dochodzić w przeciągu 4 miesięcy po terminie ich wymagalności.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy