Entsendeplattform

Výroba postelí/výroba gombíkov / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 10. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 5,0 %


Minimálna mzda
Výroba postelí:
  • Jednoduché činnosti: od 10,27 € do 10,91 € (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland), príp. od 9,82 € do 10,47 € (Salzbursko, Korutánsko, Tirolsko, Horné Rakúsko, Štajersko) na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: 11,54 € (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland), príp. 11,80 € (Salzbursko, Korutánsko, Tirolsko, Horné Rakúsko, Štajersko) na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 12,06 € (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland), príp. 11,98 € (Salzbursko, Korutánsko, Tirolsko, Horné Rakúsko, Štajersko) na hodinu
Výroba paplónov:
  • Jednoduché činnosti: od 9,74 € do 10,42 € na hodinu
Výroba gombíkov a praciek
  • Jednoduché činnosti: € 9,74 na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: € 10,89 na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: € 11,17 na hodinu


Prídavky/Príplatky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je
38,5 hodín
týždenne.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
1. služobného roka 2 týždne
po ukončení 1. služobného roka 3 týždne
po ukončení 5. služobného roka 4 týždne
po ukončení 10. služobného roka 5 týždňov
po ukončení 15. služobného roka 6 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky na zmluvnú mzdu treba uplatniť do 3 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru
Všetky ostatné pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 4 mesiacov po splatnosti.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • 24. a 31. december sú dni pracovného pokoja