Entsendeplattform

Mäsový priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 07. 2023


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd podľa KZ o 9,92 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 9,92 %
 • Zvýšenie stravného a príplatkov za odpracované roky o 9,92 %
 • Výhodnejšie podnikové predpisy zostávajú v platnosti a sľúbilo sa poskytnutie zmluvného preplatku.


Minimálna mzda
1 901,62 EUR – mzdová kategória pre zamestnancov v prvých 3 mesiacoch.


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 900,42 €
v 2. ročníku: 1 156,84 €
v 3. ročníku: 1 670,99 €
4. ročník 1 799,52 €


Príplatky
Vodiči vysokozdvižných vozíkov, vyučení zamestnanci v mzdovej kategórii 5, pomocní pracovníci, nočná práca, práca v nedeľu a cez sviatky, príplatky za špinavé, sťažené a nebezpečné podmienky, príplatky za odpracované roky.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatky za nadčasy
: od 50 % do 150 %


Výpovedná lehota
Pracovný pomer je možné ukončiť vždy ku koncu pracovného týždňa pri dodržaní nižšie uvedených výpovedných lehôt:
 • obojstranne
  :odpracované roky do 6 mesiacov – 1 týždeň
 • zamestnanec
  :odpracované roky nad 6 mesiacov – 4 týždne
 • zamestnávateľ
  :pri odpracovaných rokoch v trvaní od 6 mesiacov do viac ako 25 rokov – od 6 týždňov do 21 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že
pohľadávky
vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť písomne uplatnené
do 5 mesiacov
(pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú
!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
Prisľúbenie zachovania preplatkov.
Dodatočná kolektívna zmluva – pracovné vynálezy a zlepšovacie návrhy.