Entsendeplattform

Przemysł wyrobów mięsnych / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.07.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka wynikających z układu zbiorowego pracy płac minimalnych o 9,92 procenta
 • Podniesienie wynagrodzeń dla uczących się zawodu pracy o 9,92 procenta
 • Podniesienie dodatków prowiantowych i dodatków za staż pracy o 9,92 procenta
 • Korzystniejsze regulacje zakładowe pozostają w mocy i zapowiedziano umowną nadpłatę.


Płaca minimalna/pensja minimalna
1901,62 euro — kategoria płacy dla pracowników i pracownic w ciągu pierwszych 3 miesięcy.


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 900,42
w 2. roku nauki: € 1156,84
w 3. roku nauki: € 1670,99
w 4. roku nauki € 1799,52


Dodatki
Operatorzy wózków widłowych, wyuczeni pracownicy LK 5, pracownicy pomocniczy, praca nocna, praca w niedziele i dni wolne, dodatek za pracę w szkodliwych i niebezpiecznych warunkach, dodatki za staż pracy.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatki za nadgodziny
: 50% do 150%


Okresy wypowiedzenia
Stosunek pracy może być rozwiązany odpowiednio na koniec tygodnia roboczego z zachowaniem następujących okresów wypowiedzenia:
 • Przez obie strony
  :staż pracy w zakładzie do 6 miesięcy – 1 tydzień
 • Pracownik
  :staż pracy w zakładzie ponad 6 miesięcy – 4 tygodnie
 • Pracodawca
  :staż pracy w zakładzie od 6 miesięcy do ponad 25 lat – od 6 tygodni do 21 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że
roszczeń
ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
w ciągu 5 miesięcy
(uwaga: wyjątki!) na piśmie, w innym przypadku roszczenia
przepadają
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Zobowiązanie do utrzymania nadpłat.
Dodatkowy zbiorowy układ pracy: wynalazki dokonane w ramach czynności pracowniczych i propozycje ulepszeń.