Entsendeplattform

Masný průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 7. 2023


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení minimálních mezd podle kolektivní smlouvy o 9,92 %
 • Zvýšení odměn učňů o 9,92 %
 • Zvýšení stravného a příplatků podle odpracovaných služebních let o 9,92 %
 • Výhodnější podnikové úpravy zůstávají zachovány a byl přislíben smluvní přeplatek.


Minimální mzda / minimální plat
1 901,62 eur – mzdová kategorie zaměstnanců v prvních 3 měsících.


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 900,42
ve 2. roce učení: € 1 156,84
ve 3. roce učení: € 1 670,99
ve 4. roce učení: € 1 799,52


Příplatky
Řidiči vysokozdvižných vozíků, zaučení zaměstnanci 5. mzdové kategorie, výpomoc, noční práce, práce v neděli a o svátcích, příplatek za práci ve znečištěném prostředí, příplatek za práci ve ztížených pracovních podmínkách a rizikový příplatek, příplatky za odpracovaná léta.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatky za práci přesčas
: 50 % až 150 %


Výpovědní lhůty
Pracovní poměr lze ukončit ke konci pracovního týdne při dodržení níže uvedené výpovědní lhůty:
 • Oboustranně
  :příslušnost k podniku až 6 měsíců – 1 týden
 • Zaměstnanec
  :příslušnost k podniku nad 6 měsíců – 4 týdny
 • Zaměstnavatel
  :příslušnost k podniku nad 6 měsíců až více než 25 let – od 6 do 21 týdnů


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že
nároky
z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být uplatněny písemně
do 5 měsíců
(pozor: výjimky!), protože jinak
zanikají
!


Další vymoženosti sociální politiky
Závazek zachování přeplatků.
Dodatková kolektivní smlouva, vynálezy zrealizované v rámci pracovního poměru a zlepšovací návrhy.