Entsendeplattform

Premogovniki in industrija proizvodnje železa / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 11. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače po kolektivni pogodbi za 1,45 %
 • Dejanske plače: 1,45 %
 • Povišanje nadomestil za vajence za 1,45 %
 • Povišanje nadomestil stroškov za 1,45 %
 • Povišanje dodatkov po kolektivni pogodbi za 1,45 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: € 2.029,00
 • Kvalificirana dela: od € 2.328,44 do € 3.003,80
 • Visokokvalificirana dela: € 3.439,42 do € 6.909,02


Nadomestilo za vajence
Tabela I Tabela II
v 1. letu vajeništva: € 749,49 € 967,83
v 2. letu vajeništva: € 959,01 € 1.253,97
v 3. letu vajeništva: € 1.254,67 € 1.526,48
v 4. letu vajeništva: € 1.656,75 € 1.750,37

Tabela II velja za vajence, ki so začeli vajeništvo po 1. novembru 1990 po dopolnjenem 18. letu starosti ali po opravljenem zaključnem poklicnem izpitu.


Nadomestila/dodatki
Dodatek za izmensko delo, dodatek za nočno delo, dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost, dodatek za delo pod zemljo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:
pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce: 1 mesec, opomba: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v 6 mesecih!


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Posebni prejemek božičnice in regresa
 • Priznavanje obdobij mirovanja
 • Določba »vse vključeno« (»All In«)

Weiterempfehlen