Entsendeplattform

Bane a priem. žel. rudy / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zmluvných zamestnancov, tlače a žurnalistiky


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 11. 2023


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv o 8,5 %
 • Skutočná výška platov: 10,0 %
 • Zvýšenie odmien učňov
  • v 1. ročníku: 11,1 %
  • v 2. ročníku: 8,5 %
  • v 3. ročníku: 8,5 %
  • v 4. ročníku: 8,5 %
 • Zvýšenie náhrad výdavkov o Ø 8,65 %
 • Zvýšenie prídavkov podľa KZ o Ø 8,5 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: € 2 426,23
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od € 2 784,29 do € 3 591,87
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od € 4 112,78 do € 8 261,66


Odmeny učňov
Tabuľka I Tabuľka II
v 1. ročníku: € 1 000,00 € 1 218,34
v 2. ročníku: € 1 182,65 € 1 502,68
v 3. ročníku: € 1 546,13 € 1 841,04
v 4. ročníku: € 2 028,95 € 2 130,53
Tabuľka II platí pre učňov, ktorých učňovský pomer začal po 1. novembri 1990 po dosiahnutí 18 roku alebo po zloženej záverečnej skúške.


Prídavky/Príplatky
Príplatky za prácu na zmeny, nočné príplatky, príplatky za prácu v špinavom prostredí, za sťažené podmienky a nebezpečné prostredie, banské príplatky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov

Pre zamestnanca:
1 mesiac,
pozor
: Dodržujte dohodu v pracovnej zmluve.


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 6 mesiacov
!


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Započítanie rodičovskej dovolenky
 • Ustanovenie all in