Entsendeplattform

Kopalnie i przemysł rudy żelaza / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft GPA)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy o 8,5%
 • Istniejące płace: 10,0%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu
  • w 1. roku nauki: 11,1%
  • w 2. roku nauki: 8,5%
  • w 3. roku nauki: 8,5%
  • w 4. roku nauki: 8,5%
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o Ø 8,65%
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o Ø 8,5%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: € 2426,23
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2784,29 do € 3591,87
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 4112,78 do € 8261,66


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Tabela I Tabela II
w 1. roku nauki: € 1000,00 € 1218,34
w 2. roku nauki: € 1182,65 € 1502,68
w 3. roku nauki: € 1546,13 € 16841,04
w 4. roku nauki: € 2028,95 € 2130,53
Tabela II ma zastosowanie dla uczących się zawodu, których nauka zawodu rozpoczyna się po 1 listopada 1990 po ukończeniu 18. roku życia lub po zdaniu egzaminu dojrzałości.


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę na zmiany, dodatek za pracę w nocy, dodatek za brudną pracę, dodatek za pracę w uciążliwych i niebezpiecznych warunkach, dodatek za pracę pod ziemią


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy

Przez pracownika:
1 miesiąc,
Uwaga
: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
w przeciągu 6 miesięcy
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
 • Zaliczanie okresów przerw w zatrudnieniu
 • Postanowienie all-in