Entsendeplattform

Kopalnie i przemysł rudy żelaza / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft GPA)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy o 3%
 • Istniejące płace: 3,55%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu
  w 1. roku nauki: 6,74%
  w 2. roku nauki: 4,27%
  w 3. roku nauki: 5,61%
  w 4. roku nauki: 5,63%
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o 2,5%
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 3%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: € 2089,87
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2398,29 do € 3093,91
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 3542,60 do € 7116,29


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Tabela I Tabela II
w 1. roku nauki: € 800,00 € 1018,34
w 2. roku nauki: € 1000,00 € 1294,96
w 3. roku nauki: € 1325,00 € 1596,81
w 4. roku nauki: € 1750,00 € 1843,62

Tabela II ma zastosowanie dla uczących się zawodu, których nauka zawodu rozpoczyna się po 1 listopada 1990 po ukończeniu 18. roku życia lub po zdaniu egzaminu dojrzałości.


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę na zmiany, dodatek za pracę w nocy, dodatek za brudną pracę, dodatek za pracę w uciążliwych i niebezpiecznych warunkach, dodatek za pracę pod ziemią


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy

Przez pracownika: 1 miesiąc, Uwaga: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w przeciągu 6 miesięcy!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
 • Zaliczanie okresów przerw w zatrudnieniu
 • Postanowienie all-in