Entsendeplattform

Kopalnie i przemysł rudy żelaza / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników sektorów prywatnych, przemysłu drukarskiego, dziennikarstwa oraz przemysłu papierniczego (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2018


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy o 3,0–3,5%
 • Istniejące płace: 3,0–4,0%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 100/90/80/70 €
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o Ø 2,1 %
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 3,5%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: € 1914,61
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 2234,82 do € 2883,03
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 3301,13 do € 6637,69


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Tabela I Tabela II
w 1. roku nauki: € 719,36 € 928,92
w 2. roku nauki: € 920,45 € 1203,55
w 3. roku nauki: € 1204,23 € 1465,10
w 4. roku nauki: € 1590,14 € 1679,99

Tabela II ma zastosowanie dla uczących się zawodu, których nauka zawodu rozpoczyna się po 1 listopada 1990 po ukończeniu 18. roku życia lub po zdaniu egzaminu dojrzałości.


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę na zmiany, dodatek za pracę w nocy, dodatek za brudną pracę, dodatek za pracę w uciążliwych i niebezpiecznych warunkach, dodatek za pracę pod ziemią


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
przed końcem 2. roku pracy 6 tygodni
po upływie 2 lat pracy 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy 5 miesięcy

Przez pracownika: 1 miesiąc, Uwaga: należy przestrzegać uzgodnień zawartych w umowie o pracę.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w przeciągu 6 miesięcy!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
 • Zaliczanie okresów przerw w zatrudnieniu
 • Postanowienie all-in

Weiterempfehlen