Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Viedeň


Začiatok platnosti
01. 05. 2024


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ o 7,6 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 14,80 € do 16,95 € na hodinu
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 17,82 € do 19,34 € na hodinu


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 5,91
v 2. ročníku: € 8,87
v 3. ročníku: € 13,18


Príplatky
Nočné príplatky, garancia mzdy pre dlhoročných zamestnancov


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je
39 hodín
týždenne.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:

Dĺžka zamestnania < 10 rokov 1 týždeň
Dĺžka zamestnania medzi 10 a 20 rokmi 2 týždne
Dĺžka zamestnania > 20 rokov 3 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť po jeho zániku uplatnené do
4 mesiacov
odo dňa vyplatenia daného mzdového týždňa, v ktorom vznikli.


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
  • 24. a 31. december sú dni pracovného pokoja