Entsendeplattform

Aenderung Historie

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Vídeň


Začátek platnosti
1. 5. 2024


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 7,6 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 14,80 € do 16,95 € za hodinu
  • Kvalifikované činnosti: od 17,82 € do 19,34 € za hodinu


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 5,91
ve 2. roce učení: € 8,87
ve 3. roce učení: € 13,18


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci v noci, záruka mzdy pro dlouholeté zaměstnance


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí
39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:

délka pracovního poměru < 10 let 1 týden
délka pracovního poměru od 10 do 20 let 2 týdny
délka pracovního poměru > 20 let 3 týdny


Upozornění: Zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny do
4 měsíců
ode dne výplaty v tom mzdovém týdnu, v němž vznikly, jinak zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny
  • 24. a 31. prosinec jsou dny pracovního volna