Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Wiedeń


Początek obowiązywania
01.05.2024


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 7,6 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 14,80 € do 16,95 € za godzinę
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 17,82 € do 19,34 € za godzinę


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 5,91
w 2. roku nauki: € 8,87
w 3. roku nauki: € 13,18


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę w nocy, płaca gwarantowana dla długoletnich pracowników


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi
39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:

Okres zatrudnienia < 10 lat 1 tydzień
Okres zatrudnienia od 10 do 20 lat 2 tygodnie
Okres zatrudnienia > 20 lat 3 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Wszelkich roszczeń ze stosunku zatrudnienia należy dochodzić w przeciągu
4 miesięcy
od dnia wypłaty za tydzień pracy, w którym powstało roszczenie, w innym razie roszczenia przepadają.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłata gratyfikacji bożonarodzeniowej
  • 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy