Entsendeplattform

Cukrovarnícky priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 03. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd KZ o 9,05 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 2 004,21 € do 2 665,32 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 684,38 € do 3 099,70 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 1 000,00 €
v druhom ročníku: 1 207,97 €
v treťom ročníku: 1 744,85 €
v štvrtom ročníku: 2 013,29 €


Prídavky/Príplatky
Mimoriadne príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov
Pre zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené
do 5 mesiacov
po ich vzniku alebo oznámení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu