Entsendeplattform

Cukrovarnictví / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 3. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 9,05 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 2 004,21 € do 2 665,32 €
  • Kvalifikované činnosti: od 2 684,38 € do 3 099,70 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: 1 000,00 €
ve 2. roce učení: 1 207,97 €
ve 3. roce učení: 1 744,85 €
ve 4. roce učení: 2 013,29 €


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná léta


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů
Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny
do pěti měsíců
od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance