Entsendeplattform

Tlakovalci / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 3,35 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: 12,14 € do 13,08 €
  • Kvalificirana dela: od 13,21 € do 14,05 €
  • Visokokvalificirana dela: 15,28 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 6,11 €
v 2. letu vajeništva: 9,17 €
v 3. letu vajeništva: 12,22 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od kadar koli do 3 tedne
  • Delodajalci: od kadar koli do 3 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
npr.
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Izredno plačilo: božičnica
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)

Weiterempfehlen