Entsendeplattform

Aenderung Historie

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2024


Minimalna plača
 • Preprosta dela: 15,68 € do 16,90 €
 • Kvalificirana dela: od 17,08 € do 18,15 €
 • Visokokvalificirana dela: 19,74 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 7,89 €
v 2. letu vajeništva: 11,085 €
v 3. letu vajeništva: 15,79 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
 • Delojemalci
  : od 1 tedna do 4 tednov
 • Delodajalci
  : od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v
v roku 3 mesecev
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
!


Druge prednosti na področju socialne politike
npr.
 • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
 • Izredno plačilo: božičnica
 • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)