Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2024


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 15,68 € do 16,90 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 17,08 € do 18,15 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 19,74 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 7,89 €
v 2. ročníku: 11,85 €
v 3. ročníku: 15,79 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnanec
  : od 1 týždňa až do 4 týždňov
 • Zamestnávateľ
  : od 1 týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 3 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
 • Preplatenie diét pri vonkajších prácach
 • Špeciálny príplatok: Vianočný príplatok
 • Pozor: platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)