Entsendeplattform

Austriackie Koleje Federalne / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy vida


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.07.2015


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka wynagrodzeń na mocy układu zbiorowego pracy o 1,9%, jednakże co najmniej o 55,00 €
  • Podwyżka aktualnie obowiązujących wynagrodzeń o 1,9%, jednakże co najmniej o 55,00 €
  • Podwyżka dodatkowych poborów o 1,9%


Płaca minimalna/pensja minimalna
Dla pracowników, którzy rozpoczęli pracę na kolei do dnia 31.12.2003 obowiązują przepisy Ogólnych Warunków Umownych (Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB)). Płaca minimalna wynika z zaszeregowania do grupy wynagrodzeń na tzw. „zasadzie numerów porządkowych” (ok. 500 numerów porządkowych).
Dla pracowników przyjętych do pracy na kolei w okresie od 2004 do 2010 roku obowiązują postanowienia Regulaminu Pracy i Wynagrodzeń (Dienst- und Besoldungsordnung (DBO)), przy czym płaca minimalna również wynika z przypisania do grupy wynagrodzeń na „zasadzie numerów porządkowych” (ok. 30 numerów porządkowych).
Dla pracowników przyjętych do pracy od 2011 roku obowiązuje zbiorowy układ pracy dla przedsiębiorstw kolejowych (Kollektivvertrag für Eisenbahnunternehmen (KollV EU)). Płaca minimalna wynika z zaszeregowania do jednej z 10 grup zatrudnienia.
Płaca minimalna dla pracowników zatrudnionych od 2011 roku
  • Normalny wymiar czasu pracy 40 godzin: € 1614,02
  • Normalny wymiar czasu pracy 38,5 godziny: € 1563,16


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Na kolei ÖBB istnieje możliwość nauki 21 zawodów, dlatego wysokość wynagrodzenia zależy od wybranego zawodu.


Dodatki/dopłaty
Dodatek na dzieci, dodatek stażowy, ryczałt funkcyjny


Czas pracy
Tygodniowy normalny wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny (jednakże przepisy przejściowe dla pracowników umysłowych AVB przewidują: prawo wyboru, czy nadal 40 godzin czy 38,5 godziny).
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 200%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracowników AVB (o ile nie określono definitywnie):
Zarówno dla pracowników jak i pracodawców:
do 2 roku 6 tygodni
ponad 2 lata do 5 lat 2 miesiące
ponad 5 lat do 15 lat 3 miesiące
ponad 15 lat do 25 lat 4 miesiące
ponad 25 lat 5 miesięcy
Dla pracowników DBO oraz KollV EU:
Odnośnie okresów wypowiedzenia przez pracowników jak również przez pracodawcę obowiązują przepisy § 38 DBO albo § 34 zbiorowego układu pracy dla pracowników przedsiębiorstw kolejowych (wzorowane w istocie na § 20 AngG).


Uwaga: Przepadek roszczeń
AVB: 3-letni ustawowy okres przedawnienia.
DBO/KollV-EU: Roszczeń z tytułu trwającego stosunku pracy należy dochodzić w przeciągu 9 miesięcy; po rozwiązaniu stosunku pracy roszczeń można dochodzić w przeciągu 3 miesięcy (wyjątkiem jest odprawa: 3-letni okres przedawnienia).


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • AVB: Cokwartalne wypłaty specjalne
  • DBO/KollV-EU: Dniem wymagalności dla 1. półrocza kalendarzowego jest 10.06, a dla 2. półrocza kalendarzowego 10.12.