Entsendeplattform

Aenderung Historie

Přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 8. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Stávající přeplatky zůstávají zachovány


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 917,00 € do 2 035,00 €
  • Kvalifikované činnosti: od 2 135,00 € do 2 517,00 €


Odměna učňů
1. rok učení: min. 35 % nejnižší mzdy odborného pracovníka
2. rok učení: min. 45 % nejnižší mzdy odborného pracovníka
3. rok učení: min. 65 % nejnižší mzdy odborného pracovníka
4. rok učení: min. 70 % nejnižší mzdy odborného pracovníka


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná léta


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdnů
nad 5 let 13 týdnů
nad 15 let 17 týdnů
nad 25 let 21 týdnů

Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny do pěti měsíců od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance