Entsendeplattform

Aenderung Historie

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 08. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Existujúce preplatky zostávajú v platnosti


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 917,00 € do 2 035,00 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 135,00 € do 2 517,00 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: min. 35 % najnižšieho platu vyučeného pracovníka
v druhom ročníku: min. 45 % najnižšieho platu vyučeného pracovníka
v treťom ročníku: min. 65 % najnižšieho platu vyučeného pracovníka
vo štvrtom ročníku: min. 70 % najnižšieho platu vyučeného pracovníka


Príplatky
Príplatky za odpracované roky


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %, príp. 150 %.


Výpovedné lehoty
Pre zamestnávateľa:
do 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 6 týždňov
viac ako 2 roky 8 týždňov
viac ako 5 rokov 13 týždňov
viac ako 15 rokov 17 týždňov
viac ako 25 rokov 21 týždňov

Pre zamestnanca:
do 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 4 týždne


Pozor: Zánik nárokov
Všetky nároky vyplývajúce z pracovného pomeru musia byť uplatnené do 5 mesiacov po ich vzniku alebo zistení, inak zanikajú.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu