Platforma za napotitev na delo

Katere pravice in dolžnosti nastanejo v povezavi z avstrijskim skladom za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (BUAK)?

Pravna načela, ki so na tem spletnem mestu predstavljena v drugih tematskih sklopih, veljajo tudi za napotitev in posredovanje za gradbena dela.
Za gradbena dela so s posebnimi določbami avstrijskega zakona o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG) opredeljene pravice in dolžnosti, ki so bolj specifične od splošnih načel ali jih dopolnjujejo.

Kaj so gradbena dela v smislu avstrijskega BUAG?

Ali se dela štejejo za gradbena, ni odvisno od obrtnih dovoljenj, temveč od dejavnosti, ki se dejansko izvaja v Avstriji. Za to, ali naj se uporablja BUAG, je odločilno, ali je mogoče v Avstriji izvajano dejavnost uvrstiti v katero od naslednjih vrst dela:

stavbeništvo
zidarstvo
gradbena podjetja
ukrivljanje in polaganje gradbenega železa
rušenje
podjetja, katerih lastniki imajo koncesijo za izdelavo zidov
podjetje za prekopavanje (kopanje jezov)
zemeljska gradnja
vrtanje in rezanje betona
urejanje voda
sanacija plazov in hudournikov
namakalna in drenažna dela
gradnja cest
gradnja tovornih poti
izdelava dimnikov
oblaganje fasad za toplotno izolacijo
kamnoseštvo
podjetja, katerih lastniki imajo koncesijo za kamnoseštvo
proizvodnja umetnega kamna
izdelava teras
krovstvo
tlakovanje
lončarstvo (razen izključno proizvodnje)
polaganje tlakovcev in ploščic
izdelava vodnjakov
podjetja, katerih lastniki imajo koncesijo za izdelavo fontan
globoko vrtanje
dajanje gradbenih odrov v najem
dajanje v najem gradbenih strojev z osebjem za upravljanje
zaščita pred toploto, mrazom, zvokom in ognjem
asfaltiranje
polaganje bitumenskega premaza
tesnjenje pred vlago in vodo pod tlakom
polaganje ometa in suha gradnja
fasaderstvo
polaganje ksilolita
proizvodnja estriha
tesarstvo
podjetja, katerih lastniki imajo koncesijo za tesarstvo
polaganje parketa
podjetja za posredovanje delavcev za gradbena dela.

V zvezi z montažnim privilegijem in odgovornostjo naročnika gradbenih del se opredelitev pojma »gradbena dela« razlikuje od opredelitve iz BUAG.

Katere pravice in dolžnosti obstajajo?

Kadar delodajalec svoje delavce, ki delo običajno opravljajo zunaj Avstrije, v okviru napotitve ali posredovanja delavcev začasno pošlje na delo v Avstrijo za opravljanje gradbenih del, mora delodajalec

 • prijaviti napotitev ali posredovanje za gradbena dela v Avstriji; podrobnejše informacije najdete v razdelku Obveznosti prijave;
   
 • plačevati mesečne dodatke k plači za dopust avstrijskemu skladu za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (BUAK) (»dodatki za dopust« in »postopek sklada za dopust«), da so lahko delavci upravičeni do dopusta;
  podrobnejše informacije najdete v razdelku Postopek sklada za dopust;

   
 • delavcem za trajanje dela izplačati vsaj plačo, ki je v Avstriji določena s kolektivnopogodbo;
  podrobnejše informacije najdete v tematskih sklopih Minimalna plača in Kolektivne pogodbe;

   
 • če so napoteni ali posredovani delavci zavarovani pri avstrijskem nosilcu socialne varnosti, mora skladu BUAK kot dodatek k plači plačati tudi premostitveni dodatek;
  podrobnejše informacije najdete na spletnem mestu BUAK v razdelku Storitve pod Premostitveni dodatek in Izračun dodatka.

Kot napotitev velja tudi zaposlitev delavcev v gradbeništvu, ki običajno delajo v Avstriji, če zaposlitev spada v okvir delovnega razmerja z delodajalcem s sedežem zunaj Avstrije.

Določbe BUAG se uporabljajo od prvega dne zaposlitve napotenih ali posredovanih delavcev v Avstriji.
T. i. montažni privilegij, ki izključuje uporabo avstrijske pravice do dopusta za do 8 dni trajajoče napotitve v zvezi z montažo, popravili in vzdrževanjem objektov v proizvodnji, za gradbena dela izrecno ne velja.