Platforma za napotitev na delo

Montažni privilegij

V posebnem primeru, v katerem napoteni ali posredovani delavec dostavljajo opremo podjetju v Avstriji, pod določenimi pogoji ni treba upoštevati avstrijskih pogojev glede minimalne plače in avstrijske pravice do dopusta.
Izjema od obveznosti izpolnjevanja pravice do minimalnega nadomestila in dopusta se pogosto označuje z izrazom »montažni privilegij«.

Kaj je »oprema«?

Za opremo se štejejo samo proizvodna sredstva v velikem obsegu, ki so fiksna ali se lahko uporabljajo v fiksnem stanju:

  • Stroji, ki so povezano nameščeni, imajo skupno krmiljenje ali skupne krmilne naprave, vzajemno delujejo in se uporabljajo za doseganje skupnega proizvodnega rezultata, ali
  • poslovni objekti, kot so delavnice, delovni in skladiščni prostori, plavži, silosi, rezervoarji, pristanišča, železnice ipd.

V nadaljevanju so opisani zakonski pogoji, ki morajo biti izpolnjeni.

Katera dela zajema montažni privilegij?
V zvezi z dostavo naprave, ki jo je izdelal delodajalec napotenega delavca ali delodajalec, ki je z zadevnim delodajalcem koncernsko povezan:

  • montaža ali
  • vzdrževanje in s tem povezano izobraževanje ali
  • popravilo in servis te opreme,
  • če zgoraj navedenih del ne morejo opraviti delavci v Avstriji.

Katerih del montažni privilegij ne zajema?
Montažni privilegij ne vključuje gradbenih del. Za informacije o pojmu »gradbena dela« glejte razdelek »Pojmi«.

Kateri drugi pogoji morajo biti izpolnjeni, da se lahko uporablja montažni privilegij?
Dela ne smejo ne glede na trajanje dela posameznih delavcev trajati dlje kot 8 koledarskih dni oz. ne dlje kot 3 mesece.

Kaj velja za dela, za katera se uporablja montažni privilegij?
Za dela, za katera se uporablja montažni privilegij in ki

  • ne trajajo dlje kot 8 koledarski dni, je treba upoštevati avstrijsko pravico do dopusta;
     
  • ne trajajo dlje kot 3 koledarske mesece, je treba upoštevati avstrijsko pravico do minimalnega nadomestila.

Vendar je treba prijaviti tudi dela, za katera se uporablja montažni privilegij. Glejte tudi razdelek Formalne zahteve/obveznost prijave.
Kopijo prijave je treba hraniti v Avstriji v skladu s splošnimi predpisi oziroma mora biti dostopna v elektronski obliki.