Platforma za napotitev na delo

Kako uveljavim svoje zahtevke?

Uveljavljanje individualnih zahtevkov posameznika – civilnopravni postopek

Delavci lahko v Avstriji svoje individualne zahtevke do delodajalca uveljavljajo s tožbo na delovnem in socialnem sodišču (civilnopravni postopek).
Napoteni ali posredovani delavci lahko delovnopravne zahtevke zoper svojega delodajalca uveljavljajo s tožbo na delovnem in socialnem sodišču v Avstriji, ki je krajevno pristojno za kraj opravljanja dela.
Krajevno pristojno delovno in socialno sodišče najdete na spletnem mestu help.gv.at – v razdelku Behördenabfrage (Poizvedba pri organih).
Ker je uradni jezik nemščina in je vložitev tožbe pogosto povezana z jezikovnimi težavami, si je v številnih primerih smiselno zagotoviti pomoč:

 • Krajevno pristojna zbornica za delavce in zaposlene vam lahko nudi podporo s strokovnim svetovanjem.
  Pogoj za podporo je osebna prisotnost upravičenega delavca.

   
 • Krajevno pristojno deželno sodišče (Landesgericht) kot delovno in socialno sodišče ima »uradni dan« ob torkih od 8.00 do 12.00 z brezplačnim svetovanjem.
  V tem terminu je mogoče tožbo vložiti ustno.
  Priporočena je predhodna telefonska prijava.

Delavci, ki so bili napoteni ali posredovani v Avstrijo, lahko zahtevke zoper svoje delodajalce, do katerih so upravičeni v Avstriji, uveljavljajo tudi v državi,

 • v kateri ima delodajalec svoj sedež ali
 • v kateri je običajni kraj opravljanja dela.

Opomba! Delovnopravni zahtevki lahko v skladu z avstrijskim pravom zastarajo v razmeroma kratkih rokih. Zato je priporočljivo, da zahtevke uveljavljate čim prej!

Uveljavljanje pravnih razmerij na splošno – upravnokazenski postopek

Poleg tega lahko vsaka oseba (delavec ali druge osebe), ki ji je znano, da delovnopravni predpisi javnega prava (npr. glede minimalnega nadomestila, delovnega časa, varnosti in zdravja pri delu) niso upoštevani, kršitev prijavi upravnim organom.

Na katere uradne organe v Avstriji se lahko obrnete za uveljavitev svojih zahtevkov, si oglejte v dokumentu za prenos.

Primer izplačila pod minimalno plačo:

Tožba na delovnem in socialnem sodišču in prijava upravnim organom

V primeru prenizkega nadomestila lahko napoteni ali posredovani delavci razliko uveljavljajo s tožbo pri delovnem in socialnem sodišču.
Nadomestilo, ki je tako nizko, da ne dosega niti minimalne plače (»prenizko nadomestilo«), je v Avstriji kaznivo v skladu z upravnokazenskim pravom.
Ne glede na tožbo na delovnem in socialnem sodišču lahko napoteni ali posredovani delavci sum prenizkega nadomestila prijavijo tudi pri naslednjih organih:

Na podlagi prijave organi sami raziščejo zadevo in preverijo zakonitost nadomestila.

V primeru suma regionalni upravni organi uvedejo upravnokazenski postopek.
Upravnokazenski postopek je v primeru napotitve ali čezmejnega posredovanja delavcev običajno uveden zoper delodajalca, ki nima sedeža v Avstriji.

Možni izidi upravnokazenskega postopka so:

 • denarna kazen za delodajalca;
 • prepoved opravljanja dejavnosti delodajalca v Avstriji za obdobje od enega do pet let ali
 • prekinitev postopka.