Platforma za napotitev na delo

Katere obveznosti prijave je treba izpolniti?

Napotitev ali posredovanje za gradbena dela v Avstriji je treba pravočasno prijaviti avstrijskim organom.

Prva prijava

Pred začetkom gradbenih del mora podjetje, ki napoti delavca, predložiti prvo prijavo s podatki o vseh napotenih oz. posredovanih delavcih in podjetju, ki napoti delavca.
Za delodajalce s sedežem v državi EU ali EGP kot prva prijava zadošča prijava na osrednji koordinacijski organ za nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem (Zentrale Koordinationsstelle für die Kontrolle der illegalen Beschäftigung, ZKO). Posebna prva prijava na BUAK ni potrebna. ZKO podatke posreduje BUAK.
Informacije o tem najdete v tematskem sklopu Formalne zahteve v razdelku Obveznosti prijave.

Nadaljnje prijave

V nadaljnjem opravljanju dejavnosti v Avstriji mora podjetje, ki napoti delavca, skladu BUAK predložiti nadaljnje prijave, kadar gradbena dela trajajo več kot en koledarski mesec. Za vse delavce, ki jih podjetje, ki napoti delavce, uporabi za gradbena dela, je treba posredovati naslednje podatke:

  • osebne podatke;
  • začetek in konec dela;
  • poklicno kvalifikacijo;
  • urno postavko glede na kolektivno pogodbo, ki velja za podjetje.

Nadaljnje mesečne prijave je treba oddati prek spleta prek portala eBUAK do 15. dne v naslednjem mesecu.
Podrobnejše informacije najdete na spletnem mestu BUAK v razdelku Portal eBUAK.

Prijava spremembe

Če po oddaji prve prijave nastopijo spremembe, je treba nemudoma oddati prijavo spremembe. Prijavo spremembe je treba tako kot prvo prijavo posredovati centralnemu koordinacijskemu organu za nadzor nad nezakonitim zaposlovanjem (ZKO): z obrazcem ZKO-3-A (za napotitev) ali ZKO-4-A (za posredovanje).

Spremembe, ki jih je treba javiti, so predvsem

  • sprememba kraja oziroma krajev opravljanja dela;
  • sprememba obsega ali razporeditve delovnega časa posameznih delavcev;
  • prenehanje delovnega razmerja;
  • začetek zaposlitve, če je poznejši od datuma začetka iz prve prijave;
  • preklic že prijavljene napotitve ali posredovanja posameznih delavcev.

Poleg tega je treba pri vsakem novem naročilu z novimi naročniki, če gre za napotitev ali posredovanje dodatnih delavcev, ki še niso bili prijavljeni, znova oddati prijavo pri ZKO.
Na spletnem mestu BUAK so na voljo dodatne informacije o oddaji nadaljnjih prijav oz. posledicah v primeru neizpolnjevanja obveznosti prijave (glejte tudi Prijava podjetja).