Platforma za napotitev na delo

Katere obveznosti prijave in druge formalne obveznosti morajo izpolniti podjetja?

Pred napotitvijo ali posredovanjem delavcev v Avstrijo in med njim je treba izpolniti številne formalne zahteve.
Njihov namen je zlasti zagotovitev enotnih in pravičnih pogojev dela.

Tematski sklop »Formalne zahteve« podaja odgovore na naslednja vprašanja:

  • Katere prijave morajo biti predložene pred delovno aktivnostjo?
  • Ali je treba pridobiti delovno dovoljenje ali podoben dokument?
  • Kako delodajalci dokažejo prijavo v sistem socialne varnosti?
  • Ali lahko delodajalec imenuje pooblaščenca ali ga mora?
  • Katera dokumentacija mora biti na voljo na kraju opravljanja dela?