Platforma za napotitev na delo

Kako najdem minimalno plačo, določeno s kolektivno pogodbo?

Pri iskanju minimalne plače, določene s kolektivno pogodbo, je treba upoštevati predvsem naslednje: Kolektivne pogodbe se ne sklepajo po dejavnostih ali poklicih, ampak po gospodarskih panogah.
Gospodarske panoge na splošno ustrezajo »sektorjem« avstrijske gospodarske zbornice.

Do minimalne plače po kolektivni pogodbi pridete tako,

  • da posamezno dejavnost, ki jo napoteni delavec opravlja v Avstriji, razvrstite v gospodarsko panogo (»sektor«), v katero spada ta dejavnost.
    »Pravilnik strokovne organizacije« gospodarske zbornice se uporablja pri razvrščanju dejavnosti v gospodarske panoge;
  • tako da v obrazec za iskanje v razdelku »Iskanje« vnesete naziv gospodarske panoge;
  • da poiščete kolektivno pogodbo, ki po vašem mnenju najbolj ustreza dejavnosti;
  • da si v tej kolektivni pogodbi ogledate sistem plač (plačno lestvico).

Dodatni nasveti

OPOMBA: Kratki pregledi o minimalni plači zagotavljajo samo uvodne informacije o okvirih, znotraj katerih se določi dejanska minimalna plača.
Dejanska določitev minimalne plače temelji samo na kolektivni pogodbi.