Platforma za napotitev na delo

Dolgoročne napotitve

Veljavnost avstrijskega delovnega prava neodvisno od trajanja napotitve

Tudi med zelo kratkimi napotitvami je treba upoštevati avstrijske predpise o delovnem času (zakone, uredbe, kolektivne pogodbe) ter o varnosti in zdravju pri delu.
Podrobnejše informacije o tem na povezavi

Razen v primeru določenih montažnih del imajo napoteni delavci pravico do dopusta v skladu z avstrijskim pravom, če je trajanje dopusta, ki ga določajo pravni predpisi države pošiljateljice, krajše.
Podrobnejše informacije o tem na povezavi

Veljavnost avstrijskega delovnega prava po 12 mesecih napotitve ali posredovanja

Če napotitev ali posredovanje delavca traja dlje kot 12 mesecev, se v celoti uporablja avstrijsko delovno pravo, če je ugodnejše od delovnega prava države pošiljateljice.

Če napotenega ali posredovanega delavca v isti dejavnosti nadomesti kdo drug, je treba prišteti dozdajšnje trajanje napotitve.

K delovnemu pravu, ki ga je treba uporabiti, spadajo tudi:

  • pravica do izplačila plače pri nezmožnosti opravljanja dela zaradi pomembnega razloga
  • pravica do odsotnosti z dela, ki je predvidena v avstrijski kolektivni pogodbi (npr. izredni dopust).

Ne uporabljajo se predpisi o

  • sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja,
  • poklicnem pokojninskem zavarovanju (vključno s poklicnimi pokojninami).

Pravice delavcev, ki temeljijo na avstrijskem delovnem pravu, je mogoče sodno uveljavljati v Avstriji ali v izvorni državi.

Sporočanje razlogov za podaljšanje napotitve ali posredovanja na 18 mesecev

Ob predložitvi pisne utemeljitve lahko delodajalec podaljša 12-mesečno obdobje na 18-mesečno. Med podaljšanim obdobjem se potem avstrijsko delovno pravo ne uporablja v celoti.

Kot možni razlogi za podaljšanje med drugim pridejo v poštev: upravni ukrepi, zamude v dobavi materiala, zamude zaradi sodelovanja z drugimi podjetji na kraju samem, bolezen.

Sporočilo se skupaj z utemeljitvijo

  • predloži bodisi že v okviru prijave prek obrazca ZKO 3 (za napotitev) ali ZKO 4 (za posredovanje)
  • bodisi v prijavi spremembe prek obrazca ZKO-3-A (za napotitev) ali ZKO-4-A (za posredovanje).

Podrobnejše informacije o posameznih področjih delovnega prava, ki se uporablja v Avstriji: