Platforma za napotitev na delo

Katera kolektivna pogodba velja zame?

Tukaj so navedena navodila,

 • kako najdete ustrezno kolektivno pogodbo;
 • kako je ta kolektivna pogodba strukturirana in
 • kateri njeni deli so najpomembnejši.

Iskanje ustrezne kolektivne pogodbe

Pri iskanju kolektivne pogodbe, ki velja za vašo panogo, je treba upoštevati predvsem naslednje: kolektivne pogodbe se ne sklepajo po dejavnostih ali poklicih, ampak po gospodarskih panogah.
Zato ni pomembno samo, katero dejavnost opravljate vi oziroma vaši sodelavci (npr. električarji, administratorke, vozniki tovornjakov itn.), ampak je odločilna zlasti panoga, v katero je razvrščeno podjetje, v katerem delate.

Primeri

 • Če ste zaposleni v gostinstvu, za vas velja kolektivna pogodba za delavce ali zaposlene v hotelski industriji in gostinstvu.
 • Če pa delate kot kuhar v trgovskem podjetju, se za vas uporablja trgovska kolektivna pogodba. Če ta poklic opravljate v restavraciji, se uporablja kolektivna pogodba za hotelsko industrijo in gostinstvo.

Za določitev, katera kolektivna pogodba velja za določeno vrsto gradbenih del, mora biti pojem za to gradbeno delo razvrščen med pojme v kolektivni pogodbi.
Pri tem si lahko pomagate z Dodelitvijo del na področju gradbeništva ustreznim kolektivnim pogodbam.

Kaj vsebujejo kratki pregledi?

V kratkih pregledih so na voljo najpomembnejše vsebine o najpogosteje iskanih kolektivnih pogodbah – glavne določbe boste našli na enem mestu.
V kratkih pregledih so na voljo informacije o:

 • minimalni plači;
 • dodatkih;
 • delovnem času (vključno z informacijami o nadurah in nadomestilu zanje);
 • odpovednih rokih;
 • zadnjih spremembah glede sestavnih delov plače ter spremembah delovnopravne zakonodaje od zadnjih kolektivnih pogajanj;
 • pomembnih napotkih.

OPOMBA: Kratki pregledi o minimalni plači zagotavljajo samo uvodne informacije o okvirih, znotraj katerih se določi dejanska minimalna plača.
Dejanska določitev minimalne plače temelji samo na kolektivni pogodbi.

Slovarček

Za razumevanje vsebine in zgradbe avstrijske kolektivne pogodbe, ki se uporablja za dejavnost napotenih ali posredovanih delavcev, je pripravljen naslednji slovarček z napotki in pojasnili o posameznih pojmih.
Kolektivna pogodba je večinoma sestavljena iz več posameznih dokumentov, kot so okvirne pogodbe, aneksi, priloge, dodatne kolektivne pogodbe, sistemi plač, plačne lestvice.

Okvirna kolektivna pogodba
Okvirna kolektivna pogodba vsebuje glavne delovnopravne določbe za panogo.
Včasih lahko okvirna kolektivna pogodba velja tudi za več panog (npr. na industrijskem področju).

Aneksi
Pojem aneks označuje dokumente kolektivne pogodbe, ki vsebujejo spremembe okvirne kolektivne pogodbe.

Priloga
Kolektivna pogodba pogosto vsebuje tudi priloge, na primer vzorčne pogodbe ali sporazume, dodatne protokole, pojasnila ipd.
Te priloge so sestavni del kolektivne pogodbe.

Dodatna kolektivna pogodba
V dodatnih kolektivnih pogodbah so urejene podrobnosti za posamezne panoge (ali dele panog).
Dodatne kolektivne pogodbe lahko na primer opredeljujejo pravila o delovnem času, določbe o potnih stroških, dogovore o ukrepih za nadaljnje izobraževanje itn.

Statut
Izraz statut pomeni razširitev področja veljavnosti kolektivne pogodbe. Namen statuta je zagotoviti, da delodajalci, ki niso zajeti v kolektivni pogodbi, zaposlujejo delavce pod enakimi plačnimi in delovnimi pogoji kot delodajalci, ki so sklenili kolektivno pogodbo.
Njihov pravni učinek ustreza pravnemu učinku kolektivne pogodbe. Statut je uredba.

Sistem plač
V Avstriji minimalne plače in njihova povišanja niso določeni z zakonom, ampak s kolektivnimi pogodbami.
Minimalne plače so v kolektivne pogodbe vključene v obliki sistema plač in plačne lestvice.
Tako je mogoče izračunati minimalno plačo za posamezno dejavnost.