Platforma za napotitev na delo

Gradbena dela

Za čezmejno opravljeno delo na področju gradbeništva so opredeljene nekatere posebne določbe, ki jih je treba upoštevati.
Dejstvo, ali je treba posebne določbe upoštevati, je odvisno od tega, kako takšne posebne določbe opredeljujejo »gradbena dela«.

 • V zvezi z montažnim privilegijem in odgovornostjo naročnika gradbenih del:
  • na splošno urejanje, popravila, vzdrževanje, obnova ali rušenje gradbenih objektov
  • specifično:
   izkopavanje, zemeljska dela, gradbena dela v ožjem smislu
   urejanje in izkop montažnih gradbenih elementov
   urejanje in opremljanje gradbenih objektov
   adaptacija
   obnova
   popravilo gradbenih objektov
   odkop in rušenje
   vzdrževanje in popravila gradbenih objektov (pleskanje in čiščenje)
   sanacija gradbenih objektov
  • popravila in instalacije naprav v elektrarnah.
 • Za obveznosti v zvezi z avstrijskim skladom za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (BUAK) se dejavnost uvršča med gradbena dela, če jo je možno razvrstiti v eno od naslednjih dejavnosti:
  • stavbeništvo
  • zidarstvo
  • gradbena podjetja
  • ukrivljanje in polaganje gradbenega železa
  • rušenje
  • podjetja, katerih lastniki imajo koncesijo za izdelavo zidov
  • podjetje za prekopavanje (kopanje jezov)
  • zemeljska gradnja
  • vrtanje in rezanje betona
  • urejanje voda
  • sanacija plazov in hudournikov
  • namakalna in drenažna dela
  • gradnja cest
  • gradnja tovornih poti
  • izdelava dimnikov
  • oblaganje fasad za toplotno izolacijo
  • kamnoseštvo
  • podjetja, katerih lastniki imajo koncesijo za kamnoseštvo
  • proizvodnja umetnega kamna
  • izdelava teras
  • krovstvo
  • tlakovanje
  • lončarstvo (razen izključno proizvodnje)
  • polaganje tlakovcev in ploščic
  • izdelava vodnjakov
  • podjetja, katerih lastniki imajo koncesijo za izdelavo fontan
  • globoko vrtanje
  • dajanje gradbenih odrov v najem
  • dajanje v najem gradbenih strojev z osebjem za upravljanje
  • zaščita pred toploto, mrazom, zvokom in ognjem
  • asfaltiranje
  • polaganje bitumenskega premaza
  • tesnjenje pred vlago in vodo pod tlakom
  • polaganje ometa in suha gradnja
  • fasaderstvo
  • polaganje ksilolita
  • proizvodnja estriha
  • tesarstvo
  • podjetja, katerih lastniki imajo koncesijo za tesarstvo
  • polaganje parketa
  • podjetja za posredovanje delavcev za gradbena dela.
 • Za določitev, katera kolektivna pogodba velja za posamezno vrsto gradbenih del in kakšno minimalno plačo je treba izplačati v Avstriji, mora biti pojem za to gradbeno delo razvrščen med pojme v kolektivni pogodbi.
  Pri tem si lahko pomagate z Dodelitvijo del na področju gradbeništva ustreznim kolektivnim pogodbam.