Entsendeplattform

Robotnicy leśni, tartaczni i rolni w gminie Wiedeń / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Wiedeń


Początek obowiązywania
01.01.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka wszystkich grup płacowych o 7,15%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od € 2035,98 do € 2286,68
  • Czynności wymagające kwalifikacji: € 2740,99
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 3322,30


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę w warunkach niebezpiecznych, dodatek za uciążliwe warunki pracy, dodatek na dzieci


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Obowiązują okresy wypowiedzenia określone w § 28 wiedeńskiej ustawy rolnej (Wiener Landarbeitsordnung 1990).
Dla pracownika i pracodawcy:
przed końcem 1. roku pracy 14 dni
po upływie 1 roku pracy 1 miesiąc
po upływie 5 lat pracy 2 miesiące
po upływie 15 lat pracy 3 miesiące


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczenia przepadają z końcem roku, który następuje po roku kalendarzowym, w którym powstały.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty specjalne półroczne
  • Nagrody jubileuszowe
  • Płatna przerwa obiadowa o długości 30 minut