Entsendeplattform

Aenderung Historie

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft GPA


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 10. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 6,5  %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 1.712,76 € do 1.898,33 €
 • Kvalificirana dela: od 1.831,94 € do 3.214,55 €
 • Visokokvalificirana dela: od 2.636,78 € do 5.866,16 €


Nadomestilo za vajence
Tabela I Tabela II
v 1. letu vajeništva: 694,52 € 929,47 €
v 2. letu vajeništva: 930,72 € 1.248,66 €
v 3. letu vajeništva: 1.260,65 € 1.553,15 €
v 4. letu vajeništva: 1.704,58 € 1.805,31 €
Tabela II velja za vajence, ki so začeli vajeništvo po 1. novembru 1990 po dopolnjenem 18. letu starosti ali po opravljenem zaključnem poklicnem izpitu.


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % pri faktorju osnovne plače 1/144.


Odpovedni roki
Veljajo odpovedni roki iz 20. člena avstrijskega zakona o zaposlenih (AngG)
Za delodajalce:

pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce:
1 mesec,
opomba
: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
 • Zahtevki za nadomestilo za nadurno delo morajo biti predloženi v 4 mesecih
 • Zahtevki za nadomestila za stroške odpravnin morajo biti predloženi v 3 mesecih
 • Dokazila iz prejšnjih delovnih razmerij za priznavanje delovnih izkušenj – zapadlost po 2 mesecih
 • Kilometrina – zapadlost po 2 mesecih


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Priznavanje obdobja mirovanja za napredovanje v obsegu 10 mesecev na otroka
 • 6-mesečna obveznost zaposlitve vajencev po zaključku vajeništva
 • Posebni prejemek božičnice in regresa
 • Jubilejni denarni prispevek (jubilejna nagrada)
 • Dejanska uporaba dveletnih povečanj