Entsendeplattform

Výroba chleba / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zmluvných zamestnancov, tlače a žurnalistiky


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 10. 2021


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie mzdy KZ o 2,11 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 1 608,23 € do 1 782,47 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 720,12 € do 3 018,35 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 2 475,87 € do 5 508,13 €


Odmeny učňov
Tabuľka I Tabuľka II
v prvom ročníku: 652,13 € 872,74 €
v druhom ročníku: 873,92 € 1 172,45 €
v treťom ročníku: 1 183,71 € 1 458,36 €
v štvrtom ročníku: 1 600,54 € 1 695,13 €

Tabuľka II platí pre učňov, ktorých učňovský pomer začal po 1. novembri 1990 po dosiahnutí 18 roku alebo po zloženej záverečnej skúške.


Prídavky/Príplatky
Príplatok za prácu v špinavom prostredí, za sťažené podmienky a nebezpečné prostredie


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 % pri deliteli základného platu 1/144.


Výpovedná lehota
Platí výpovedná lehota § 20 zákona o zamestnancoch
Pre zamestnávateľa:

pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov

Pre zamestnanca:
1 mesiac,
pozor
: Dodržujte dohodu v pracovnej zmluve.


Pozor: Zánik pohľadávok
 • Pohľadávky na odmeny za nadčas sa musia uplatniť do 4 mesiacov
 • Pohľadávky na odlučné sa musia uplatniť do 3 mesiacov
 • Preukázanie predošlých pracovných pomerov na započítanie odpracovanej doby – zánik po 2 mesiacoch
 • Príspevok za odjazdené kilometre – zánik po 2 mesiacoch


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Započítanie rodičovskej dovolenky na zvýšenie platu v rozsahu 10 mesiacov na dieťa
 • 6-mesačná ochranná lehota pre učňov po ukončení učňovskej prípravy
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Výročný bonus (odmena k pracovnému výročiu)
 • Skutočná efektívnosť zvyšovania platu