Entsendeplattform

Výroba chleba / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zmluvných zamestnancov, tlače a žurnalistiky


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 10. 2019


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie mzdy KZ o 2,5 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 3,0 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 1 550,00 € do 1 719,84 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 659,71 € do 2 912,30 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 2 388,90 € do 5 314,58 €


Odmeny učňov
Tabuľka I Tabuľka II
v prvom ročníku: 626,82 € 838,86 €
v druhom ročníku: 840,42 € 1 126,95 €
v treťom ročníku: 1 137,77 € 1 401,76 €
v štvrtom ročníku: 1 538,43 € 1 629,35 €

Tabuľka II platí pre učňov, ktorých učňovský pomer začal po 1. novembri 1990 po dosiahnutí 18 roku alebo po zloženej záverečnej skúške.


Prídavky/Príplatky
Príplatok za prácu v špinavom prostredí, za sťažené podmienky a nebezpečné prostredie


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 % pri deliteli základného platu 1/144.


Výpovedná lehota
Platí výpovedná lehota § 20 zákona o zamestnancoch
Pre zamestnávateľa:
pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov

Pre zamestnanca: 1 mesiac, pozor: Dodržujte dohodu v pracovnej zmluve.


Pozor: Zánik pohľadávok
 • Pohľadávky na odmeny za nadčas sa musia uplatniť do 4 mesiacov
 • Pohľadávky na odlučné sa musia uplatniť do 3 mesiacov
 • Preukázanie predošlých pracovných pomerov na započítanie odpracovanej doby – zánik po 2 mesiacoch
 • Príspevok za odjazdené kilometre – zánik po 2 mesiacoch


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Započítanie rodičovskej dovolenky na zvýšenie platu v rozsahu 10 mesiacov na dieťa
 • 6-mesačná ochranná lehota pre učňov po ukončení učňovskej prípravy
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Výročný bonus (odmena k pracovnému výročiu)
 • Skutočná efektívnosť zvyšovania platu

Weiterempfehlen