Entsendeplattform

Agrana Stärke / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 3. 2023


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 9,04 %
  • Zvýšení odměny učňů: v 1. roce učení: 1 .000,00 €, ve 2. roce učení: 1 200,00 €, ve 3. roce učení: 1 600,00 €, ve 4. roce učení: 1 850,00 €
  • Zvýšení příplatku za ztížené pracovní podmínky o 9,04 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 975,61 € do 2 119,23 €
  • Kvalifikované činnosti: od 2 267,86 € do 3 069,46 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 1 000,00
ve 2. roce učení: € 1 200,00
ve 3. roce učení: € 1 600,00
ve 4. roce učení: € 1 850,00


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná služební léta, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
déle než 6 měsíců 6 týdnů
déle než 2 roky 8 týdnů
déle než 5 let 13 týdnů
déle než 15 let 17 týdnů
déle než 25 let 21 týdnů
Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
déle než 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: Zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musejí být uplatněny
do 5 měsíců
od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance