Platforma za napotitev na delo

Posredovanje delavcev

Kaj je čezmejno posredovanje delavcev (začasno delo)?

O čezmejnem začasnem delu govorimo, kadar

 • podjetje da svoje delavce iz tujine v Avstrijo
 • »na voljo« (»posreduje«) drugemu podjetju v Avstriji za opravljanje dela

Za posredovanje so značilni naslednji elementi, pri čemer lahko obstajajo le nekateri od njih:

 • Zaposlovalec uporablja delavce za naloge svojega podjetja.
   
 • Delavci so med trajanjem dela vključeni v podjetje zaposlovalca, ki jih strokovno nadzira.
   
 • Delavci morajo upoštevati navodila zaposlovalca.
   
 • Izdelki ali storitve, ki jih opravlja delavec se ne razlikujejo od drugih izdelkov ali storitev zaposlovalca.
   
 • Delavec ne opravlja dela pretežno z orodjem in materialom podjetja, ki posreduje delavce.
   
 • Podjetja, ki posredujejo delavce, ne odgovarjajo za uspešnost dela oz. storitve.

Katere obveznosti ima podjetje, ki posreduje delavce?

 • Obveščanje posredovanih delavcev o naslednjih zadevah:
  • V katero podjetje bo delavec posredovan?
  • Katero delo je treba opraviti in kje?
  • Katere nevarnosti lahko pri delu nastanejo za varnost in zdravje?
  • Kakšen je redni delovni čas in kdaj se bo delo opravljalo?
  • Kakšno je nadomestilo in po kateri kolektivni pogodbi je določeno?
  • Kdaj se bo posredovanje dejansko začelo in kako dolgo bo okvirno trajalo?
    
 • Izplačilo nadomestila, ki ni nižje od zneska, določenega s kolektivno pogodbo za podjetje v Avstriji, ali nadomestila v skladu s kolektivno pogodbo za posredovanje delavcev.
   
 • Nadaljnje izplačevanje nadomestila v primeru bolezni, nesreče, praznikov v Avstriji in v primeru nezmožnosti opravljanja dela iz pomembnih osebnih razlogov.
   
 • Izpolnitev pravice do dopusta v skladu z avstrijskim pravom, če je ugodnejše za delavce.
   
 • Upoštevanje avstrijskih predpisov, predvsem glede
  • delovnega časa;
  • odpovedi in odpustitve;
  • varstva materinstva;
  • zaščite mladoletnih delavcev;
  • varnosti in zdravja pri delu.

V zvezi s posredovanjem v Avstrijo mora podjetje, ki posreduje delavce, izpolnjevati tudi različne formalne zahteve (predvsem obveznost prijave pri organih). Nekatere obveznosti prijave in hrambe ima tudi zaposlovalec.

Če podjetje, ki posreduje delavce, ne izpolnjuje teh obveznosti, se mu lahko izreče upravna kazen ali se zoper njega vloži tožba. Podjetje, k posreduje delavce, pri hudih kršitvah plačilnih pogojev tvega tudi prepoved posredovanja v Avstriji.
Zato je smiselno izpolniti opredeljene obveznosti. Več informacij o tem je na voljo v posameznih tematskih sklopih na tem spletnem mestu.

Kateri pojmi v zvezi s »posredovanjem« so uporabljeni na tem spletnem mestu?

 • Zagotavljanje delavcev tretjim osebam prek podjetja, ki posreduje delavce, se imenuje »začasno delo«, »posredovanje delavcev« ali »posredovanje«.
   
 • Podjetje, ki posreduje delavce, je podjetje, ki delavce pogosto uporabi za posredovanje in opravljanje dela za tretje osebe. Posredovanje, kot je opisano na tem spletem mestu, je lahko tudi poznejše začasno posredovanje, ki v trenutku zaposlitve še ni bilo možno. Delodajalec posredovanih delavcev je podjetje, ki posreduje delavce.
   
 • Tretja oseba, za katero delajo posredovani delavci, je »zaposlovalec« (»podjetje zaposlovalca«).
   
 • Podjetje, ki posreduje delavce, z zaposlovalcem sklene pogodbo o posredovanju. V pogodbi o posredovanju so urejene konkretne okoliščine posredovanja delavcev (število oseb, njihove zahteve glede kvalifikacije, trajanje posredovanja, pogodbeno nadomestilo podjetje, ki posreduje delavce, itn.).
   
 • Podjetje, ki posreduje delavce, ostane delodajalec posredovanega delavca tudi med posredovanjem. Zaposlovalec je delodajalec posredovanega delavca med posredovanjem le, kar zadeva predpise o varnosti in zdravju pri delu.
   
 • Pri čezmejnem posredovanju ima podjetje, ki posreduje delavce, svoj sedež pogosto zunaj Avstrije, zaposlovalec pa v Avstriji.