Platforma za napotitev na delo

Zaposlovalci

Zaposlovalec je lastnik podjetja, ki so mu posredovani delavci. Zaposlovalci so zato vse tretje osebe, za katere je v okviru posredovanja delavcev (»začasnega dela«) opravljeno delo.

Zaposlovalci uporabljajo posredovane delavce za naloge v svojem podjetju, pri čemer so delavci pogosto vključeni v podjetje zaposlovalca. Vendar lahko posredovanje delavcev obstaja tudi brez vključitve.
Posredovani delavci so za čas trajanja posredovanja pod strokovnim nadzorom zaposlovalca.
Delodajalec posredovanih delavcev tudi za čas trajanja posredovanja ostane podjetje, ki posreduje delavce. Ker pa zaposlovalec dejansko deloma izvaja funkcije, ki so podobne funkcijam delodajalca, avstrijsko delovno pravo določene obveznosti delodajalcev, npr. v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, prenaša tudi na zaposlovalce.

V zvezi s čezmejnim posredovanjem delavcev imajo zaposlovalci glede na posamezne okoliščine naslednje posebne obveznosti:

1. Podjetju zaposlovalca B, ki ima sedež v državi članici EU ali EGP ali Švici, se posredujejo delavci iz države EU ali EGP ali Švice. Podjetje zaposlovalca B posreduje delavce podjetju zaposlovalca A v Avstriji.

a. Posredovani delavci niso državljani države članice EU ali EGP ali Švice:

Če imajo ti delavci dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje države, v kateri ima sedež podjetje zaposlovalca B,

 • mora podjetje zaposlovalca B
  • posredovanje prijaviti osrednjemu koordinacijskemu organu (ZKO) pri avstrijskem ministrstvu za finance;
  • poskrbeti mora, da so dokumenti, kot so dokument o socialni varnosti A 1, kopija prijave, dokumenti o plači ter dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje države, v kateri ima sedež podjetje zaposlovalca B, na voljo na kraju opravljanja dela v Avstriji.

Če ti delavci nimajo dovoljenja za prebivanje in delovnega dovoljenja države, v kateri ima sedež podjetje zaposlovalca B,

 • mora podjetje zaposlovalca A
  • na zavodu za zaposlovanje zaprositi za dovoljenje za zaposlitev;
  • zagotoviti, da so dokumenti o plači na voljo na kraju opravljanja dela v Avstriji.

b. Posredovani delavci so državljani države članice EU ali EGP ali Švice:

 • Podjetje zaposlovalca B mora
  • posredovanje prijaviti osrednjemu koordinacijskemu organu (ZKO) pri avstrijskem ministrstvu za finance;
  • zagotoviti, da so dokumenti, kot so dokument o socialni varnosti A 1, kopija prijave in dokumenti o plači, na voljo na kraju opravljanja dela v Avstriji.

2. Podjetje zaposlovalca C ima sedež v tretji državi in posreduje delavce podjetju zaposlovalca A v Avstriji.

Podjetje zaposlovalca A zato potrebuje posebno dovoljenje za posredovanje, ki je izdano samo v določenih primerih, in dovoljenje za zaposlitev. Podrobnosti o tem so na voljo v razdelku Formalne zahteve/delovno dovoljenje.

3. Podjetje zaposlovalca A ima sedež v Avstriji in neposredno zaposluje delavce, ki so mu bili posredovani iz tujine.

Če ima tuje podjetje, ki posreduje delavce, sedež v državi članici EU ali EGP ali Švici, mora podjetje zaposlovalca A

 • na kraju opravljanja dela v Avstriji hraniti dokumente, kot so dokument o socialni varnosti A 1, kopija prijave, dokumenti o plači in delovno dovoljenje države pošiljateljice; te dokumente mora podjetje, ki posreduje delavce, zagotoviti podjetju zaposlovalca A.

Če tuje podjetje, ki posreduje delavce, nima sedeža v državi članici EU ali EGP ali Švici, mora podjetje zaposlovalca A

 • zagotoviti posebno dovoljenje za posredovanje, ki je izdano samo v določenih primerih, in dovoljenje za zaposlitev. Podrobnosti o tem so na voljo v razdelku Formalne zahteve/delovno dovoljenje.