Platforma za napotitev na delo

Službeno potovanje

Pojem »službeno potovanje« v avstrijskem delovnem pravu ni podrobneje določen. Glede na določbe o davku na dohodek je službeno potovanje, kadar delavec za izvedbo storitev po naročilu delodajalca zapustijo kraj opravljanja dela (pisarno, poslovne prostore, tovarniške prostore, skladišče ipd.).

Zato ne obstaja splošna opredelitev, ki bi določal, ali čezmejno službeno potovanje

  • lahkoopredelimo kot napotitev ali posredovanje delavcev,
  • ima pravne posledice, kot so obveznost prijave, nadomestilo, ki izpolnjuje najmanj avstrijske pogoje o minimalni plači, itn.

Upoštevati je treba dejanski namen in vsebino posameznega službenega potovanja v posameznem primeru.

Načeloma se lahko dejavnosti v okviru čezmejnega službenega potovanja štejejo kot del, tudi če službeno potovanje traja kratek čas.
V tem primeru je treba celotno službeno potovanje obravnavati kot napotitev ali posredovanje delavcev.

Kot delo in zato niti kot napotitev ali posredovanje delavcev pa se ne kvalificirajo naslednje dejavnosti v okviru službenega potovanja:

kadar pri tem niso opravljene dodatne storitve,

  • udeležba na seminarjih, predavanjih, kongresih in zasedanjih;
  • dejavnost v okviru mednarodnih programov za izobraževanje, usposabljanje ali raziskave na univerzah;
  • poslovni razgovori;
  • samo pridobivanje informacij, izobraževanje, usposabljanje;
  • udeležba na sejmih in sejmom podobnih prireditvah;
  • udeležba na kulturnih prireditvah na področju glasbe, plesa, gledališča ali kabareta in podobnih področjih v okviru čezmejne turneje, pri čemer je obseg dela v Avstriji glede na celotno turnejo manjši;
  • določena udeležba in izvedba mednarodnih športnih tekmovanj;
  • dejavnost, ki jo posameznik izvaja kot mobilni delavec ali član posadke v čezmejnem prevozu oseb in blaga (prevozništvo) izključno v okviru tranzitnega prometa, kadar običajni kraj opravljanja dela ni v Avstriji.