Platforma o vysílání pracovníků

Jaká mzda musí být minimálně vyplácena?

Podniky, které vysílají nebo dočasně přidělují zaměstnance/zaměstnankyně do Rakouska, jsou povinny vyplácet alespoň minimální mzdu platnou v Rakousku.

Konkrétní výše minimální mzdy není v Rakousku upravena zákonem, nýbrž zpravidla vyplývá z kolektivní smlouvy, kterou je nutno aplikovat na daný obor a činnost.

Mějte přitom prosím na paměti zejména informace v tomto tematickém bloku a v tematickém bloku „Kolektivní smlouvy“ a informace v FAQ:

  • Pro vyslané zaměstnance/zaměstnankyně pod položkou menu FAQ.
  • Pro dočasně přidělené zaměstnance/zaměstnankyně pod položkou menu FAQ.

Kromě toho existuje nárok na náhradu výdajů.

Mzda pod minimální úrovní je v Rakousku spojena s vysokými peněžitými tresty. Nezávisle na tom mohou zaměstnanci/zaměstnankyně rozdíl zažalovat u soudu.

Je tudíž důležité znát minimální mzdy podle příslušné rakouské kolektivní smlouvy již před vysláním nebo dočasným přidělením pracovníků do Rakouska.