Platforma o vysílání pracovníků

Uplatňují se při vysílání a dočasném přidělování pracovních sil do Rakouska kromě minimální mzdy ještě další pracovněprávní ustanovení?

Při vysílání a dočasném přidělování zaměstnanců do Rakouska je nutné dodržovat části rakouského pracovního práva, pokud jsou pro vyslané nebo dočasně přidělené zaměstnance výhodnější než příslušné předpisy v zemi původu.

Tematický blok „Pracovní právo“ obsahuje informace k těmto částem pracovního práva a k následujícím otázkám:

  • Jakou pracovní dobu je nutné dodržovat?
  • Existuje nárok na dovolenou?
  • Jak se chránit před bezpečnostními a zdravotními riziky?