Platforma o vysílání pracovníků

Uplatňují se při vysílání a dočasném přidělování pracovních sil do Rakouska kromě minimálního odměňování ještě další pracovněprávní ustanovení?

Při vyslání a dočasném přidělení pracovních sil do Rakouska musí být v každém případě dodrženy určité části rakouského pracovního práva – zcela nezávisle na tom, jak dlouho vyslání nebo dočasné přidělení trvá:

 • Zákonné předpisy a předpisy podle kolektivní smlouvy o pracovní době
 • Minimální placená dovolená
 • Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti (ochrana zaměstnanců)
 • Náhrada cestovních nákladů, nákladů na ubytování a nákladů na stravování
 • Minimální kvalita ubytování.

Trvá-li vyslání déle než 12 měsíců („dlouhodobé vyslání“), použije se navíc celkové rakouské pracovní právo, pokud je příznivější než pracovní právo vysílajícího státu.

Tematický blok „Pracovní právo“ podává informace k následujícím otázkám:

 • Jakou pracovní dobu je nutné dodržovat?
 • Existuje nárok na dovolenou?
 • Jak se chránit před bezpečnostními a zdravotními riziky?
 • Jaké náklady na cestování, ubytování a stravování musí být vyslaným pracovním silám nahrazeny?
 • Jakým požadavkům musí vyhovovat ubytování vyslaných pracovních sil?
 • Při jak dlouhé době vyslání musí být použito celkové rakouské pracovní právo a co je s tím spojeno?