Platforma o vysílání pracovníků

Jaké ohlašovací povinnosti je nutné splnit?

Vyslání nebo dočasné přidělení za účelem stavebních prací v Rakousku musí být včas ohlášeno rakouským úřadům.

První hlášení

Před začátkem stavebních prací musí vysílající podnik odevzdat první nahlášení určitých údajů o všech vyslaných, resp. dočasně přidělených zaměstnancích nebo zaměstnankyních a o vysílajícím podniku.
V případě zaměstnavatelů/zaměstnavatelek se sídlem v některém státě EU nebo EHP postačí jako první hlášení pro tento účel hlášení tzv. Ústřednímu koordinačnímu místu pro kontrolu nezákonného zaměstnávání (ZKO). Zvláštní první hlášení (fondu BUAK) není nutné. ZKO postoupí údaje fondu BUAK.
Informace k této problematice najdete v tematickém bloku Formality pod položkou menu Ohlašovací povinnosti.

Následná hlášení

V dalším průběhu činnosti v Rakousku musí vysílající podnik odevzdat fondu BUAK následná hlášení, pokud stavební činnosti trvají déle než jeden kalendářní měsíc. O všech zaměstnancích a zaměstnankyních, které vysílající podnik nasazuje pro stavební činnosti, musí být předány následující údaje:

  • osobní údaje
  • začátek a konec práce
  • profesní kvalifikace
  • hodinová mzda podle kolektivní smlouvy, která pro podnik platí.

Měsíční následné hlášení musí být podáno on-line přes portál eBUAK do 15. dne následujícího měsíce.
Bližší informace jsou na webové stránce BUAK pod Portál eBUAK.

Hlášení změn

Dojde-li po odevzdání prvního hlášení ke změnám, je neprodleně nutné odevzdat hlášení změn. Hlášení změn se stejně jako první hlášení předává Ústřednímu koordinačnímu místu pro kontrolu nezákonného zaměstnávání (ZKO): na formuláři Formulář ZKO-3-A (pro vyslání) nebo ZKO-4-A (pro dočasné přidělení).

Změnami, na něž se vztahuje oznamovací povinnost, jsou zejména

  • změna místa nebo míst nasazení
  • změna rozsahu nebo stavu pracovní doby jednotlivých zaměstnanců
  • ukončení pracovních poměrů
  • pozdější začátek zaměstnání, než bylo ohlášeno v prvním hlášení
  • neuskutečnění již ohlášených vyslání nebo dočasné přidělení jednotlivých zaměstnanců.

Kromě toho musí být u každé nové zakázky s novým zadavatelem, u vyslání nebo dočasného přidělení dalších, ještě neohlášených zaměstnanců nově odevzdáno hlášení ZKO.
Na internetových stránkách BUAK najdete další informace o odevzdání následných hlášení, příp. důsledcích nesplnění ohlašovací povinnosti (viz například Hlášení Vašeho podniku).