Platforma o vysílání pracovníků

Jak najdu minimální mzdu podle kolektivní smlouvy?

Pokud hledáte minimální mzdu podle kolektivní smlouvy, je nutné mít na paměti především toto: Kolektivní smlouvy se neuzavírají podle činností nebo profesí, nýbrž podle ekonomických oborů.
Ekonomické obory víceméně odpovídají „odvětvím“ rakouských hospodářských komor.

K minimální mzdě podle kolektivní smlouvy se proto dostanete tak,

  • že konkrétní činnost, kterou vyslaný nebo dočasně přidělený zaměstnanec / vyslaná nebo dočasně přidělená zaměstnankyně v Rakousku vykonává, přiřadíte k tomu ekonomickému oboru („odvětví“), do nějž činnost spadá.
    Pro přiřazení činnosti ekonomickému oboru je užitečné využít „Řád odborných organizací“ hospodářské komory.
  • že ve vyhledávacím formuláři do „Vyhledávání“ zadáte označení ekonomického oboru, a sice v jazyce webové stránky, na které vyhledáváte – mějte přitom na paměti informace na stránce „Vyhledávání
  • poté otevřete kolektivní smlouvu, která podle vašeho odhadu nejvíce odpovídá dané činnosti;
  • v této kolektivní smlouvě si přečtěte Mzdový, resp. platový řád (schéma mezd, resp. platů).

Další tipy

POZOR: Stručné přehledy podávají ohledně minimální mzdy a platu jen prvotní informaci o rámci, v němž musí být konkrétní minimální mzda vyplácena.
Konkrétní stanovení minimální mzdy nebo minimálního platu vyplyne pouze ze samotné kolektivní smlouvy.

Soubor ke stažení

Přiřazení činností ve stavebnictví k relevantním kolektivním smlouvám (PDF, 148 KB)