Platforma o vysílání pracovníků

Která instituce mi může dále pomoci?

Zde najdete přehled institucí a internetových adres, které nabízejí poradenství a podporu v otázkách přeshraničního vysílání a dočasného přidělování zaměstnanců.

Zájmová zastoupení zaměstnanců

Zájmová zastoupení zaměstnavatelů

Rakouské úřady

Rakouská ministerstva

Rakouský subjekt sociálního pojištění

Další rakouské instituce

Diplomatická zastoupení jiných států v Rakousku

Orgány Evropské unie

Další instituce poskytující informace