Platforma o vysílání pracovníků

Dlouhodobá vyslání

Platnost rakouského pracovního práva nezávisle na době trvání vyslání

I během velmi krátkých vyslání musí být dodrženy předpisy ohledně pracovní doby (zákony, nařízení, kolektivní smlouvy) a ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti.
Bližší informace viz

S výjimkou určitých montážních prací mají vyslané pracovní síly nárok na dovolenou podle rakouského práva, pokud je rozsah dovolené podle právních předpisů vysílajícího státu menší.
Bližší informace viz

Platnost rakouského pracovního práva po 12 měsících vyslání nebo dočasného přidělení

Pokud zaměstnavatel nebo zaměstnavatelka vyšle nebo dočasně přidělí pracovní síly na dobu delší než 12 měsíců, musí se aplikovat celé rakouské pracovní právo, je-li příznivější než pracovní právo vysílajícího státu.

Jestliže vyslaný nebo dočasně přidělený zaměstnanec nebo vyslaná nebo dočasně přidělená zaměstnankyně bude v téže činnosti nahrazen/nahrazena někým jiným, musí se dosavadní doba vyslání připočítat.

K aplikovatelnému pracovnímu právu rovněž patří:

  • právo na pokračování ve výplatě mzdy v případě překážky ve službě z vážného důvodu
  • nárok na služební volno, který je stanoven v rakouské kolektivní smlouvě (např. nárok na zvláštní dovolenou).

Nepoužívají se předpisy o

  • uzavření a ukončení pracovního poměru
  • podnikovém důchodovém pojištění (včetně podnikových penzí)

Nároky zaměstnanců/zaměstnankyň, které se opírají o rakouské pracovní právo, se mohou soudně uplatňovat v Rakousku nebo v zemi původu.

Sdělení důvodů pro prodloužení vyslání nebo dočasného přidělení na 18 měsíců

S uvedením písemného odůvodnění může zaměstnavatel nebo zaměstnavatelka prodloužit 12měsíční dobu na 18 měsíců. Pro dobu prodloužení pak neplatí celé rakouské pracovní právo.

Jako možné důvody pro prodloužení připadají v úvahu např.: úřední opatření, opožděná dodávka materiálu, zpoždění v důsledku spolupráce s jinými firmami v místě, onemocnění.

Sdělení musí být předáno

  • buď již v rámci hlášení prostřednictvím formuláře ZKO 3 (pro vyslání) nebo ZKO 4 (pro dočasné přidělení)
  • nebo v hlášení změn prostřednictvím formuláře ZKO-3-A (pro vyslání) nebo ZKO-4-A (pro dočasné přidělení).

Bližší informace o jednotlivých větvích v Rakousku platného pracovního práva: