Platforma o vysílání pracovníků

Jaké výdaje na cestování, ubytování a stravování musí být vyslaným a dočasně přiděleným pracovním silám nahrazeny?

Zásady

Vyslání nebo dočasné přidělení z jiného státu (vysílajícího státu) do Rakouska bude pro vyslané nebo dočasně přidělené pracovní síly často spojeno s výdaji, např. na cestu, ubytování a stravování.

Náklady, které vyslaným nebo dočasně přiděleným pracovním silám vzniknou, musí v jistých případech uhradit zaměstnavatel, resp. zaměstnavatelka.

Náhrada výdajů a minimální mzda

Skutečné náklady v rámci vyslání nebo dočasného přidělení vznikají mimo pracovního výkonu a odměny za pracovní výkon. Proto je případná úhrada těchto nákladů oddělená od odměny za práci a přidává se k této odměně.

I tehdy, pokud se náhrada výdajů provádí formou paušálu nebo jako všeobecná vyrovnávací platba, nemůže být připočítána k odměně za práci.

Příplatky za vyslání, které jsou placeny podle práva vysílajícího státu, se považují za náhradu výdajů a nikoli za část odměny za práci, pokud z jejich právního základu ve vysílajícím státě (např. z kolektivní smlouvy) jednoznačně nevyplývá, které části příplatků za vyslání jsou placeny jako úhrada skutečně vzniklých nákladů a které jako mzda.

Nárok na náhradu výdajů podle rakouského práva, nebo podle práva vysílajícího státu?

Úhrada nákladů, které vysláním nebo dočasným přidělením skutečně vzniknou, je někdy upravena už ve státě, z něhož jsou pracovní síly vyslány nebo dočasně přiděleny (z vysílajícího státu).

Pokud to pro případ vyslání nebo dočasného přidělení do jiného státu (např. do Rakouska) upravují zákony, kolektivní smlouvy ve vysílajícím státě nebo pracovní smlouva, je nárok na náhradu výdajů podle ustanovení ve vysílajícím státě.

Tímto nárokem jsou kryty především náklady na přicestování z vysílajícího státu do Rakouska a na zpáteční cestu z Rakouska do vysílajícího státu.

Vedle toho předpokládá také rakouské právo jisté nároky na náhradu výdajů (přičemž v celku nesmí dojít k žádnému obohacení pracovní síly):

Podle rakouského práva má vyslaná nebo dočasně přidělená pracovní síla po dobu trvání vyslání nebo dočasného přidělení nárok na náhradu výdajů na cestu, ubytování nebo stravování, které vzniknou při cestování z jednoho pravidelného pracoviště v Rakousku k jinému pracovišti v Rakousku. Obecně jsou v Rakousku takové nároky na náhradu výdajů upraveny v kolektivních smlouvách. Avšak i bez úpravy v určujících kolektivních smlouvách existuje takovýto nárok na náhradu výdajů[Anm. Valentin: § 3 Abs. 7 LSD-BG iZm § 1014 ABGB, wobei § 3 Abs. 7 unionskonform wohl auch überlassene AN umfassen wird]. Je-li nárok upraven v určující kolektivní smlouvě, musí být náhrada výdajů vyslaným nebo dočasně přiděleným pracovním silám každopádně zaplacena ve výši, jakou předpokládá rakouská kolektivní smlouva.

Dočasně přidělené pracovní síly mají nadto nárok na veškerou náhradu výdajů, jaká se předpokládá v rakouské kolektivní smlouvě pro dočasné přidělování pracovních sil. Bližší podrobnosti k těmto kolektivním smlouvám: Dočasné přidělení pracovních sil – odměna.

Pod Náhrada výdajů v rakouských kolektivních smlouvách lze vyhledat příslušné úpravy.