Platforma o vysílání pracovníků

Jakou výplatu musí zaměstnanci dočasně přidělení do Rakouska dostávat?

Z principu musí být po dobu dočasného přidělování do Rakouska poskytována výplata nejméně v takové výši, kterou kolektivní smlouva stanoví pro činnost v podniku zaměstnávajícího subjektu v Rakousku. Dočasně přidělený zaměstnanec musí nutně dostávat minimální výplatu stanovenou v kolektivní smlouvě zaměstnávajícího podniku.

Musí však být odlišně od této zásady poskytována alespoň výplata, kterou stanoví rakouské kolektivní smlouvy pro dočasné přidělování pracovních sil (pro dělnické profese kolektivní smlouva pro živnost dočasného přidělování pracovních sil, pro technicko-hospodářské pracovníky kolektivní smlouva pro řemeslo a životnosti), když

  • pro zaměstnávající podnik není v Rakousku žádná kolektivní smlouva nebo
  • v Rakousku vznikají prostoje nebo
  • kolektivní smlouvy pro dočasné přidělování pracovních sil jsou pro dočasně přidělené zaměstnance výhodnější než příslušná kolektivní smlouva zaměstnávajícího subjektu.

Kromě toho je pro výši výplaty nutné vzít v úvahu další závazná ustanovení obecného rázu (jako podnikové dohody) platná v zaměstnávajícím podniku pro srovnatelné zaměstnance se srovnatelnými činnostmi, ledaže platí kolektivní smlouva, která se vztahuje na agenturu práce, jakož i úprava výplaty v zaměstnávajícím podniku podle kolektivní smlouvy daná zákonem nebo vyhláškou.

Zvláštní platby jako například příspěvek na dovolenou nebo vánoční odměna musí být dočasně přidělenému zaměstnanci poskytnuty za dobu dočasného přidělení alikvótně s běžnou výplatou – zpravidla již s příslušnou měsíční mzdou, i když kolektivní smlouva předpokládá výplatu celé částky až později.

Pokud je zaměstnanec dočasně přidělen do Rakouska i jen v řádu dnů, musí mu být zvláštní platby vyplaceny i jen za tyto dny.

Nárok zaměstnance a kontrola správních orgánů v Rakousku zahrnují
hrubou mzdu. Aby nebyla dávána výplata, která může být pokutována (nižší než minimální úroveň), musí být poskytována hrubá mzda.